Tydéns Massage - Massage, samtal och trauma healing - Urban Om Norra Bantorget Stockholm och Hudcompagniet Rotebro C
Massage är bra för (nästan) alla
 
Idag konstaterar forskare världen över att massage påverkar det autonoma (icke viljemässiga) nervsystemet, att hormoner som ger lugn frigörs, blodcirkulationen ökar och musklernas spänning minskar. Kerstin Uvnäs-Moberg, professor i fysiologi vid Karolinska Institutet och erkänd som en av världens främsta hormonforskare, har i sin forskning kommit fram till att massage och annan beröring utlöser hormonet oxytocin, även kallat "lugn-och-ro-hormon".

För mer information, besök hemsidorna nedan.
Massage
-gör spända muskler mjuka och elastiska
-ökar blodcirkulationen i musklerna
-ökar lymfcirkulationen
-stärker immunförsvaret
-har en avslappnande effekt på kroppen
-ger en djupare och lugnare andning
-ökar utsöndringen av vätska och
 restprodukter
-ger en ökad kroppskännedom
-motverkar ärrbildningar efter skador i
 muskelvävnad
-har god effekt på träningsvärk
-motverkar spänningar vid smärttillstånd
-motverkar stress
-har en lugnande effekt på nervsystemet
-ökar vår koncentrationsförmåga
-ökar kroppens allmänna välbefinnande
Tidsbokning torsdagar på Hudcompagniet i Rotebro C: 
 
 
 
Tidsbokning tisdagar och fredagar på Urban Om, Wallingatan 20, Stockholm:
 


Hemsidor:

 
 
 
 
 

Site Builder drivs av  Vistaprint